Betongtätning - Den vattentäta lösningen

Vi tätar din fastighet från fukt och inträngande vatten.

Vi använder kapillärtätande betongprodukter som är godkända att användas i dricksvattenmiljöer.

Istället för att gräva fram husgrunden från utsidan appliceras betongtätningsprodukten från insidan. Därmed undviks dyra gräv- och återställningskostnader.