Miljö

Projektledning

Inom företaget finns stor erfarenhet av projektledning/arbetsledning från miljöentreprenader

Miljöprovtagning

MS SYD AB utför kartering, provtagning i vatten, mark och luft. Vi använder ackrediterade laboratorium med möjlighet att utföra snabbanalyser på oljatotal med svar på dagen, beroende på mängd.

Marksanering

Vi genomför våra saneringar med stor kontroll på kostnader och dokument, ofta som totalentreprenader med myndighetskontakten.

Som en del i vårt arbete utför vi även riskanalyser i samverkan med våra partners.

Vi åtager oss alla saneringsprojekt!